Контакти

Присъединете се към ексклузивния свят на Neonato

Виа А.Ноли Маренци,10-24060 Телгате(Бергамо) – Италия

+39 035.4491976 (от понеделник до петък от 8.00-12.00 / 13.30-17.30)

E-mail: servizioassistenza@neonato.it